Kevin Powell

Actor: Iwan Roberts

Mae Kevin yn dipyn o foi ac yn reit ddireidus. Mae’n rhedeg caffi’r cwm ac yn fab i Meic Pierce. Roedd yn dipyn o fachgen drwg yn ei lencyndod ac yn hwligan pêl-droed. Ond mae wedi callio dipyn ers hynny.

Mab i Meic a Nansi Furlong ydy Kevin. Ond cafodd ei fabwysiadu pan yn fabi. Pan fu farw ei rieni maeth, fe ddaeth i Gwmderi i fod yn agos at ei dad iawn. Mae’n caru Meic a Nansi ond yn gweld ffaeleddau’r ddau yn glir.

Sheryl oedd perthynas fawr Kevin. Roedd y ddau yn deall ei gilydd i’r dim ac ar fin priodi. Ond yn drasig, ar ddiwrnod eu priodas, cafodd Kevin strôc ddifrifol. Rhaid oedd canslo’r briodas a cludwyd Kevin mewn ambiwlans ar frys i’r ysbyty. Yn ffodus, cafodd driniaeth mewn da bryd iddo allu gwella yn llawn gydag amser. Ond yn y cyfamser, roedd gan Kevin frwydr i’w hymladd. Effeithiodd y strôc ar ei leferydd a chafodd broblemau’n cynnal ei berthynas â Sheryl. Pellhaodd oddi wrthi ac yn y diwedd, er lles Sheryl, daeth â’r berthynas i ben. Serch hynny, mae’r ddau wedi aros yn ffrindiau ac mae Kevin yn amddiffynnol iawn ohoni hi a’i mab, Wil. Erbyn hyn, mae Kevin yn holliach ond mae Sheryl wedi symud ymlaen.

Rai dyddiau cyn ei strôc, bu Kevin mewn damwain car. Bai Sioned Rees oedd y ddamwain achos ei bod wedi yfed cyn gyrru. Er ei bod yn ymddangos fel nad oedd yn beio Sioned, gydag amser sylweddolodd Kevin cymaint yr oedd wedi ei golli o’i hachos hi. Er i Sioned gael cyfnod yn y carchar am yr hyn a wnaeth, ar ôl dod allan roedd gweld Sioned yn mwynhau byw ar yr arian a gafodd gan Anti Marian yn gwylltio Kevin. Talodd y pwyth yn ôl drwy losgi ei char hi a’i chaethiwo am noson yn siop y pentref er mwyn esbonio iddi yn union pa effaith gafodd ei throsedd hi arno.

Kevin Powell (English)

Kevin is one of the lads and can be mischievous at times. He runs the village café and is Meic Pierce and Nansi Furlong’s son. He has a colourful past and was a football hooligan at one time, but he’s calmed down considerably since then.

He was raised by his adoptive parents but when they died, he decided to come looking for his birth parents and came to Cwmderi to be with Meic. He loves both Meic and Nansi dearly but isn’t blind to their faults.

Sheryl has always been the love of Kevin’s life. They understood each other perfectly and were looking forward to being husband and wife. But tragically, on the morning of their wedding day, Kevin suffered a massive stroke and was rushed to hospital. He was lucky, and with time he recovered fully. During his recovery, Kevin was in a real battle – the stroke affected his speech and he had difficulty sustaining his relationship with Sheryl. For her sake, he ended things. Despite this, they’ve remained close and he’s very protective of her and Wil, who treats him like a second father.

A few days before the stroke, Kevin was involved in a car accident, caused by Sioned’s recklessness. It seemed for a while that he didn’t blame Sioned for his stroke, but with time, he saw how much he’d suffered and lost because of her. He took his revenge on her by burning her car and locking her in the shop overnight so that he could explain exactly how her actions had affected him.

As well as running the café with his father, Kevin looks after the youth club in the village with Gwyneth. He doesn’t have many enemies and is always on hand to cheer up the café customers with his humour.