Lois Evans

Merch dawel a chydwybodol yw Lois yn bennaf ond fe chwalwyd ei byd hi pan sylweddolodd ei bod yn feichiog ac nid Huw, ei chariad oedd y tad ond ei ffrind gorau e, Rhys Llywelyn.

Merch i’r brifathrawes ydy Lois ac fe symudodd hi, ei mam a’i chwaer Izzy, i Gwmderi yn 2008. Colin yw ei thad ac mae gan y ddau ohonynt berthynas glos iawn.

Cafodd Lois ei bwlio am gyfnod gan Sioned a rhedodd i ffwrdd. Ond ar ôl apêl ar y teledu a chefnogaeth Huw, sylweddolodd bod lle iddi yng Nghwmderi wedi’r cyfan a bod ei ffrindiau a’i theulu wastad yn mynd i fod yn gefn iddi.

Bu’n canlyn â Huw am gyfnod ond ar ôl ffrae, treuliodd un noson gyda Rhys ac yna darganfod ei bod hi’n feichiog ac nid Huw oedd y tad. Roedd Huw yn fodlon aros gyda hi a’i chefnogi. Roedd e hyd yn oed yn barod i fod yn dad i’r babi er ei fod yn gwybod mai nid fe oedd y tad go iawn. Ond daeth y freuddwyd honno i ben pan gafodd Lois y babi pan roedd hi a Huw yn cuddio yng Nghaerdydd.

Roedd y ddau wedi gobeithio cael dechrau bywyd newydd yno, ond pan ddaeth y babi, cafodd Lois ofn ac felly heb i Huw sylwi bod hi wedi mynd, rhedodd i Ganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd a gadael y babi mewn tŷ bach cyhoeddus. Daeth rhywun o hyd i’r babi a dodwyd hi yng ngofal y gwasanaethau cymdeithasol.

Gydag amser, dechreuodd teulu Llwyncelyn wirioni â’r babi bach ond roedd Lois yn ei chael hi’n anodd iawn i ymdopi. Er mawr siom i bawb arall, penderfynodd Lois roi’r babi i ffwrdd i gael ei mabwysiadu.

Lois Evans (English)

Lois is mostly a quiet and conscientious girl, but her world was turned upside down when she fell pregnant as a teenager. What made it worse was that Huw, her boyfriend at the time, wasn’t the father, but his best friend, Rhys Llywelyn.

Daughter to the headmistress, she moved to Cwmderi with her mother and sister, Izzy in 2008. Colin is her father and they have a very close relationship.

Lois was bullied by Sioned for a while when she was younger and she ran away. But after a television appeal and support from Huw, she realized that there was a place for her in Cwmderi and her family and friends would always be there for her.

She and Huw had been together for a while, but following an argument, she spent the night with Rhys and then found out she was pregnant as a result. Even though he knew he wasn’t the father, Huw was prepared to stand by Lois and they wanted to make a go of it as a family. But things were destined not work out from the start.

Both Lois and Huw fled Cwmderi to Cardiff towards the end of her pregnancy and she ended up having the baby on her own. Frightened, she couldn’t cope she left the baby in the Millennium Centre in Cardiff bay. The baby was placed in care, and even though Lois had a go at being a mum, both she and Rhys decided it was best for everyone if they gave the baby up for adoption.