Gwrando
Yn Fyw : Camp Lawn
Pêl-droed: Southampton v Abertawe
BBC Radio Cymru

Dei Tomos

Gellir gwrando ar Dei Tomos yn cyflwyno Byd Amaeth ar fore Sadwrn, ac hefyd ei raglen nos Sul ar Radio Cymru.