Gwrando
Yn Fyw : C2
Guto Rhun - 01/09/2014
BBC Radio Cymru

Dei Tomos

Gellir gwrando ar Dei Tomos yn cyflwyno Byd Amaeth ar fore Sadwrn, ac hefyd ei raglen nos Sul ar Radio Cymru.