Mark Jones

Actor: Arwyn Davies

Tipyn o bwdryn fuodd Mark erioed, ond ers iddo ddod yn dad i Ricky a chael swydd gyfrifol fel postmon mae Mark wedi troi dalen newydd - bron!

Mark has always been a bit of a waster, but since becoming a father to Ricky and getting a responsible job as a postie Mark has turned over a new leaf...ish!