Mae Anti Marian yn gwybod popeth sy'n digwydd yng Nghwmderi ac yn fodryb answyddogol i bawb yn y Cwm.

Anti Marian knows everything that’s worth knowing about everyone in Cwdmeri! She’s everyone’s favourite grandmother.