Marian

Actores: Buddug Williams

Mae Anti Marian yn gwybod popeth sy'n digwydd yng Nghwmderi ac yn fodryb answyddogol i bawb yn y cwm.

Symudodd Marian at ei nai, y diweddar Denzil i’r siop ar ôl iddi golli ei gŵr, Bob. Mae Marian wrth ei bodd yn cadw llygad barcud ar Sioned, ond mae hi wastad yn gweld yr ochr orau ynddi, hyd yn oed pan bod tystiolaeth gref yn profi bod ei gor-nith wedi bod yn gwneud drygioni.

Roedd gan Denzil berthynas agos â fferm Penrhewl, ond doedd gan Marian ddim llawer o feddwl o Eileen pan ddychwelodd hi i’r cwm, gan iddi dorri calon Denzil pan adawodd hi ef. Mae eu perthynas wedi gwella ers hynny, ond mae Eileen ac Anti Marian yn ddwy fenyw gref sy’n hoffi bod wrth y llyw ac felly yn gallu gwylltio’i gilydd.

Er bod Cadno yn gyfarwydd gydag ystyfnigrwydd ei modryb, mae hi’n ofalus iawn ohoni ac yn mwynhau ei chwmni.

Mae Anti Marian yn un o selogion capel Bethania a Chylch Gwau y pentref ac yn barod iawn i fynegi barn.

Marian (English)

Aunt Marian knows everything that’s worth knowing about everyone in Cwdmeri!

Marian moved in to the shop with Denzil when she lost her husband, Bob. A loving aunt, she keeps an eagle eye out for her family, even Sioned, who hasn’t always done what’s best for Marian.

Marian has always found it difficult to be friendly towards Eileen, since she left Denzil all those years ago, but grief has brought them closer.

Although Cadno is fully aware of her aunt’s stubbornness, she’s very careful of her and enjoys her company.

Her faith keeps her strong and she’s a devout member of Bethania Chapel.