Wil Morgan

Nos Sadwrn hamddenol gyda Wil Morgan a chaneuon poblogaidd tan yr oriau mân.

Tydi cyfrathebwyr ddim yn medru rhoi'r gorau iddi go-iawn - er eu bod nhw wedi ymddeol (yn gynnar!).

Golygydd Newyddion BBC Radio Cymru oedd Wil Morgan ar ddiwedd ei yrfa newyddiadurol a gychwynodd hefo Helo Bobol cyn mynd i fyd Newyddion a Materion Cyfoes hefo HTV a'r BBC dros gyfnod o 25 mlynedd.

Rwan, mae o wrth ei fodd bod yn ôl ar Radio Cymru - naill ai'n rhoi'r manylion traffig diweddara neu'n dweud stori, chwarae miwsig difyr a chadw cwmni i wrandawyr yr orsaf bob nos Sadwrn.