Siôn White

Actor: Jeremi Cockram

Dyn o argyhoeddiad, dyn y gymuned a chenedlaetholwr brwd. Wrth eu gweithredoedd yr adnabyddir hwy.


Man of conviction, community man and committed Welsh Nationalist. By their actions you shall know them.