Marc Griffiths

Marc Griffiths a'r cynnwys perffaith ar gyfer nos Sadwrn.

Cafodd Marc ei eni mewn pentref bach o'r enw Llanybydder wrth ymyl Llambed yn y flwyddyn 1979. Aeth i Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul, ble fuodd am bum mlynedd.

Cyn iddo ddechrau cyflwyno ar BBC Radio Cymru, yn syth ar ôl gadael dosbarth pump, cafodd swydd llawn amser yn Theatr Felinfach fel technegydd, ac yn y fan honno cafodd gyfle i gyflwyno, recordio a golygu rhaglenni i Radio Ceredigion.

Mae Marc hefyd wedi bod yn actio mewn ambell i gyfres deledu: Tafarn y Gŵr Drwg, Tair Chwaer, Y Glas, Marinogion, Llafur Cariad a rhannau ychwanegol mewn ambell i ffilm Gymraeg.

Am gyfnod o wyth mlynedd fuodd yn aelod o gwmni actorion Theatr Felinfach ac yn perfformio yn y pantomeim enwog!

"Fe allai ddweud heb os nac oni bai, gweithio ym myd radio sy'n nes at yng nghalon."