Mae Debbie’n un o adar brith, hoffus Cwmderi. Ond weithiau mae’i hangen i lwyddo yn gryfach na’i synnwyr cyffredin.


Debbie Collins is a rough diamond. Sometimes her desire to succeed should be tempered with common sense.