Gwyneth Jones

Actores: Llinor ap Gwynedd

Menyw ddigyfaddawd sy’n hapus yng nghroen y ddafad ddu.

Hardnosed and willing to wear the tag of black sheep in the village.