Gwyneth Jones

Actores: Llinor ap Gwynedd

Menyw gref sydd yn briod ag Yvonne ac yn fam i blentyn Garry Monk, Gwern Harley.

Pan gyrhaeddodd Gwyneth Cwmderi am y tro cyntaf, roedd hi’n fenyw galed oedd yn benderfynol o hawlio iawndal gan Dai ‘Sgaffalde’ ar ran ei thad. Ond mae hi wedi meddalu rhywfaint yn y blynyddoedd diwethaf a magu gwreiddiau yn y cwm.

Siglwyd hi i’r byw yn ystod ei brwydr gyda chanser y fron ond, diolch i’r drefn, fe ddaeth drwyddi. Yn ystod y cyfnod hwn, bu Marian yn gefn mawr iddi ac mae’r ddwy wedi parhau i fod yn gyfeillgar ers hynny. Camgymeriad oedd cysgu gyda Garry, ond mae’r ddau riant yn meddwl y byd o’u mab er gwaethaf eu perthynas gythryblus a chyfnewidiol.

Cyfaill da arall iddi ydy Jinx a bu’r ddau yn rhannu tŷ â’i gilydd am flynyddoedd. Mae’r ddau yn bobl agored sy’n mwynhau bywyd a chymdeithasu.

Fel menyw deurywiol, bu’n canlyn Mark Jones ac wedyn Britt cyn setlo lawr a phriodi Yvonne. Fodd bynnag, bu’n sioc i Gwyneth pan ddarganfu mai aelod o’r heddlu cudd oedd Yvonne. Anfonwyd hi i’r pentref gan asiantaeth Financial Crime Investigation i gywain gwybodaeth ynglŷn â Garry Monk!

Gwyneth Jones (English)

Extremely single-minded, Gwyneth is married to Yvonne and has a son with Garry Monk, Gwern Harley.

When Gwyneth first arrived in Cwmderi, she was a hard and strong-willed lady who was determined to claim compensation from Dai Sgaffalde on behalf of her father. She has mellowed somewhat with age and has now settled in Cwmderi.

She was scared to find out a few years ago that she had breast cancer, but she caught it early and is now in remission. Marian was a beacon of strength for her during this time and they’ve both remained good friends ever since.

Sleeping with Garry was a big mistake but they’re both doting parents and wouldn’t change Gwern for the world. She’s close friends with Jinx, who lived with her for years, both being open people who enjoy socialising.

Bisexual Gwyneth was seeing Mark Jones for a while, and then Britt, before settling down with Yvonne. But her world was in danger of collapsing when she found out that Yvonne was an undercover agent with the Financial Crimes Investigation (FCI), looking into Garry Monk’s dealings.