Garry Monk

Actor: Richard Lynch

Fel mewn ffilmiau Cowbois mae’r dyn drwg wastad yn gwisgo du!

Anaml iawn mae Garry yn gwenu, ac os ydi o yn gwenu mae hynny’n siŵr o fod yn newyddion drwg i rhywun! Mae’n barod iawn i gosbi’r rhai sydd yn ei bechu.

Like in the Westerns, the villain always wears black!

It’s not often that Garry smiles, and when he does you can be sure that it’s bad news for someone! He’s ready to punish those who displease him.