Macs White

Actor: Rhys Bidder

Macs yw’r hynaf o feibion Siôn White. Mae’n athro mathemateg yn Ysgol y Mynach ac yn cael ambell i gyfrifoldeb dirprwy. Mae wedi ymddwyn mewn ffyrdd amheus yn y gorffennol ond wedi dod o hyd i enaid hoff cytûn yn Sioned.

Cyrhaeddodd Macs White Gwmderi gyda’i deulu pan roedd yn ei arddegau. Collodd ei fam pan oedd yn ifanc ac mae hynny wedi effeithio arno yn nes ymlaen yn ei fywyd. Roedd yn amharod i dderbyn Britt i’r teulu i ddechrau ond mae wedi closio ati’n fawr bellach.

Cafodd Macs berthynas gydag Izzy tra roedd hi’n dal yn y chweched dosbarth a bu bron iddo golli ei swydd. Pan orffennodd Izzy gydag ef, roedd yn gwrthod derbyn y peth ac fe fygythiodd hi a Jinx wrth drio ei gorfodi i fynd yn ôl ato.

Erbyn hyn, mae Macs wedi dyweddïo â Sioned. Closiodd y ddau oherwydd eu bod yn debyg. Roedd y ddau wedi gwneud pethau yn y gorffennol yr oedden nhw yn eu difaru ac yn gwybod sut beth oedd cael pawb yn disgwyl y gwaethaf ohonynt ar bob achlysur.

Mae gan Macs dŷ ym mhentref Cwmderi ac mae ef a Sioned yn byw yno gyda’i gilydd. Mae Gethin a chyn-gariad Sioned, Scott, wedi bod yn rhannu’r tŷ gydag ef yn y gorffennol. Pan ddaeth Macs a Sioned yn eitem, roedd Scott yn teimlo iddo gael ei fychanu gan y ddau ohonynt ac ymosododd yn erchyll ar Macs. Cafodd yr ymosodiad rhywiol effaith ofnadwy ar Macs a chymerodd amser maith iddo ddod dros y profiad.

Macs White (English)

Macs is Siôn White’s eldest son and he’s a maths teacher at the local secondary school. His behaviour has been somewhat suspicious in the past but he’s much happier now that he’s found his soul mate in Sioned.

Macs arrived in Cwmderi as a teenager with his family. Losing his mother at an early age has deeply affected him. He wasn’t happy to accept Britt into the family at first, but they’ve been through a lot together and as a result have become closer with time.

Macs nearly lost his job when he began a relationship with sixth former and headmistress’s daughter, Izzy Evans. He couldn’t accept it when Izzy finished with him and threatened her and Jinx when he bribed Izzy to spend a night with him.

Macs is now with Sioned and has had to deal with some tough decisions as a result of their close relationship. They are quite similar, both having made some suspect decisions which they later regretted and knowing what it feels like to have people always expecting the worst of them.

Macs has a house in Cwmderi where he and Sioned live together. He used to share with Gethin and Scott, Sioned’s ex-boyfriend. When Sioned and Macs first became an item, Scott couldn’t accept the fact that they were rubbing his nose in it and took his revenge on Macs by raping him. It’s taken a long time for Macs to accept this horrific attack but he’s now looking to the future.