Allgyrch Addysg a Chymuned

Dewch i wybod popeth am Allgyrch Addysg a Chymuned

Mae Adran Allgyrch Addysg a Chymuned egnïol Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn mynd â cherddoriaeth y tu hwnt i derfynau’r neuadd gyngerdd i ysgolion, gweithleoedd a chymunedau.

Roedd fy nisgyblion wedi’u cyfareddu’n llwyr
Ymateb athro

Amcan y gwaith Allgyrch Addysg a Chymuned ydi cynnig i bobol o bob oed, cefndir a gallu gyfleoedd heb eu hail i feithrin sgiliau cerddorol. Traddodir y rhaglen drwy gyfres o weithgareddau sy’n dwyn i mewn grwpiau o gerddorion yn ogystal â’r Gerddorfa gyfan, mewn cyweithiau sydd wedi’u llunio i gynnig cyfleoedd creadigol i gyfarfod a gweithio ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol.

Rhwng Ebrill 2012 a diwedd mis Mawrth 2013, cyrhaeddodd rhaglen Allgyrch Addysg a Chymuned Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC fwy na 13,200 o gyfranwyr ar draws 30 o gyweithiau. Roedd yr amryfal weithgareddau yma’n amrywio o gyngherddau rhagarweiniol i weithdai dosbarth meistr i gerddorion ifainc dawnus.

Prosiectau

  • Cerddoriaeth i’r rheini sy’n Fyddar, wedi’u byddaru ac yn drwm eu clyw

Ym misoedd Hydref 2012 a Chwefror 2013, cynhyrchodd y Gerddorfa gyfanswm o chwe chyngerdd wedi’u bwriadu’n arbennig ar gyfer oedolion a phlant Byddar, wedi’u byddaru a thrwm eu clyw. Roedd y cywaith yn defnyddio dehongli Iaith Arwyddion Prydain, trosglwyddo Llais-i-Destun a bocsys sain dirgrynol i wneud y gerddoriaeth mor hygyrch ag yr oedd modd. Roedd yna gyfleoedd hefyd i aelodau o’r gynulleidfa eistedd y tu mewn i’r Gerddorfa a chyffwrdd offerynnau cerdd y cerddorion er mwyn teimlo’r gerddoriaeth yn llythrennol.

  • Gwaith arall diweddar

Ymhlith cyweithiau eraill a arweiniodd yr adran Allgyrch Addysg a Chymuned bu cywaith yn mynd â chystadleuwyr o BBC Canwr y Byd Caerdydd 2013 i gyfarfod disgyblion o ysgolion cynradd lleol, a pherfformiad yn Niwrnod Plant Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Cysylltu