Dani Thomas

Actores: Elin Harries

Mae Dani yn ferch hoffus a chryf sydd wedi bod trwy lot yn ei bywyd. Mae’n mwynhau gofalu am eraill ond hefyd yn gorfod dibynnu arnynt i’w chael hi allan o ambell i bicl ar adegau.

Daeth Dani i’r cwm am y tro cyntaf pan y cyfarfu â Kath Jones, pan roedd y ddwy yn cwblhau dedfryd o wasanaeth cymunedol. Roedd hi’n eithaf drygionus ac aeth mor bell â phriodi Mark Jones er mwyn ceisio ennill arian gan gylchgrawn priodasol! Ond wrth gwrs, ofer fu eu hymdrechion a ni chawsant yr arian.

Yn y gorffennol, mae wedi helpu Garry Monk gydag ambell i jobyn amheus.

Calliodd Dani rhywfaint pan ddechreuodd hi fynd allan gyda Brandon Monk, ond roedd hi’n dal i dorri’r rheolau pob nawr ac yn y man – ambell i un mawr. Pan roedd Dani’n isel ar ôl ffrae gyda Brandon yn Newcastle, fe gysgodd hi gyda Garry, ei frawd. Gwyddai’n syth mai camgymeriad oedd hynny ac mae’n un y bydd yn ei ddifaru am byth.

Roedd Dani a Brandon yn gwpl hapus a phan bu farw Brandon mewn tân ym mis Medi 2011, chwalodd ei byd.

Dani Thomas (English)

Dani is a likeable and strong character who’s been through a lot in her life so far. She enjoys caring for other people, but sometimes depends on others to get her out of trouble.

Dani came to Cwmderi after she met Kath Jones when they were both doing community service. She was mischievous when she first arrived, she even married Mark Jones as a scam to try and win money. She’s also helped Garry Monk in the past with a few suspect jobs.

Dani became more sensible when she started seeing Brandon Monk, although she was still happy to break a few rules now and again. After a rough patch with Brandon, she slept with his brother, Garry, which she instantly knew was a mistake.

When he found out about this, minutes before dying in a fire in their flat, Brandon broke his heart and Dani will never forgive herself for what she did.