Dani Monk

Actores: Elin Harries

Dros y blynyddoedd mae Dani wedi bod yn un o gymeriadau llachar y Cwm. Gwel yr ochor orau i bawb a phopeth.


Dani is the Cwm’s little sparkler and for her the glass is always half full.