Jim Probert

Actor: Alun ap Brinley

Dyn busnes lleol sydd ar yr wyneb yn gallu dod drosodd fel person annymunol. Fodd bynnag, mae yna ochr gynnes i Probert ac mae’n dad cydwybodol ac annwyl i’w ferch Courtney.

Mae Jim yn byw ar gyrion y pentref ar stad Maes y Deri. Yn dilyn proses drafferthus drwy’r llys, mae ganddo hawl i weld ei ferch yn rheolaidd. Roedd ei gyn-wraig Angela, yn mynnu nad oedd perthynas Jim â’i ferch, Courtney yn iach i’r plentyn.

Cyflogwyd Yvonne oedd yn gynghorydd llys teulu ar y pryd i ysgrifennu adroddiad i’r llys i weld a ddylai Jim Probert gael gweld ei ferch. Yn sgil yr adroddiad, penderfynodd y llys ganiatáu i Probert gael gweld Courtney er mawr rhyddhad iddo.

Bellach, mae Angela, Courtney, Ed (cariad Angela) a’i nith ef Gemma wedi symud i Gwmderi ac yn rhedeg y dafarn leol, Y Deri. Er nad yw Probert yn falch iawn bod ei ferch yn byw uwchben tafarn, mae e’n falch o fod yn gallu ei gweld yn fwy aml.

Mae gan Probert ei lygaid ar Eileen. Maent wedi bod ar ddêt yn y gorffennol ond doedd e ddim yn lwyddiant ysgubol oherwydd i Probert fynnu bod Eileen yn talu hanner am y pryd! Tybed oes modd i Jim wneud i fyny am y camgymeriad hwnnw?

Mae gan Jim siâr ym musnes adeiladu APD ar ôl i Dani werthu ei siâr hi iddo (gan gynnwys y siâr o’r cwmni adawyd iddi gan Brandon) tu ôl i gefn Dai.

Jim Probert (English)

Local business man Jim can appear hard-nosed and unfriendly on the surface. But he has a warm side and this becomes apparent in his relationship with his daughter, Courtney.

He fought a troublesome case in order to get access to Courtney but it paid off and now gets to see her regularly. Courtney now lives in Cwmderi with her mother Angela along with her partner, Ed, and his niece, Gemma. Probert isn’t at all happy that his daughter lives above a pub but is pleased that she’s close by.

Probert has his eye on Eileen. They’ve been on a date but she’s playing hard to get after he made her pay for the meal!

Jim has a share with the building company, APD, because Dani sold him her and Brandon’s shares behind Dai’s back (which Dai was not too pleased about).