Mae Manon Steffan Ros bellach yn byw ym mhentref Pennal, ger Tywyn, ac yn awdur a mam llawn-amser.

Enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri ac eto yn Eisteddfod Abertawe.

Yn 2010 a 2013 enillodd Wobr Tir na n-Og am lyfrau i blant.

Yn ogystal ag ysgrifennu sawl nofel ar gyfer darllenwyr iau, mae Manon hefyd wedi cyhoeddi llyfrau ar gyfer oedolion, yn cynnwys dau deitl yn y gyfres Stori Sydyn.

Meddai Lisa Markham wrth ei chefnogi ar raglen Nia: “Mae’n gallu cyrraedd y bobl.

“Mae wedi gallu mynd â fi i’w byd hi.

“O ran y naturioldeb ‘ma, a’i chariad at bobl, rhaid i chi ddarllen y storïau yma – maen nhw’n ffantastig!”

Dolenni:

Clips