Cadno - Cathryn Richards

Actores: Catrin Powell

Merch y wlad i’r carn ydy Cadno ac mae hi’n ymhyfrydu yn nhasgau’r tir. Ond mae hi hefyd yn warchodol iawn o’r tir hwnnw a gwae i unrhyw un neu unrhyw beth ei fygwth.

Mae Cadno a’i phartner, Eifion yn gweithio ar fferm Penrhewl ond mae arian wedi bod yn dynn ar y fferm felly mae hi hefyd yn gweithio yng nghaffi’r pentref gyda Kevin.

Mae Cadno yn perthyn o bell i Sioned, Anti Marian a'r diweddar Denzil a symudodd i Gwmderi wedi i’w fferm deuluol hi fynd i drafferthion. Bu’n rhaid i Denzil fynd i’w llusgo o’r fferm pan roedd hi’n benderfynol o aros yno i’w warchod rhag y beili.

Mae’n caru Eifion ac arhosodd yn driw iddo ar sawl achlysur pan fuodd mewn gwrthdaro â’i theulu hi. Ei breuddwyd hi erioed yw cael ei fferm a’i theulu ei hun, ac mae'n disgwyl plentyn.

Cadno - Cathryn Richards (English)

Cadno is a rural girl to the core who loves living and working on the farm. She’s extremely protective of the land and anyone wishing to come between them should beware!

Cadno and her partner, Eifion, work and live at Penrhewl but because money has been tight, she also works at the café with Kevin.

Cadno is a distant relative of Anti Marian, Sioned and the late Denzil and moved to Cwmderi when her family's farm went into difficulties. It wasn’t her choice to leave and Denzil had to drag her away because she was adamant she wanted to protect the farm.

She’s in a steady relationship with Eifion, and is expecting a child, which has always been her dream, along with owning her own farm.