Huw White

Cyw melyn olaf Siôn White ydy Huw ond mae wedi bod trwy cryn dipyn am fachgen o’i oed ef.

Bachgen bach oedd Huw pan symudodd i Gwmderi gyda’i rieni a’i frodyr. Aeth trwy gyfnod anodd pan gollodd ei fam Gwen, i gancr yr ymennydd ac mae wedi gwrthdaro dipyn gyda’i dad dros y blynyddoedd. Fe’i cafodd yn anodd i dderbyn Britt fel rhan o fywyd ei dad i ddechrau, ond mae perthynas gynnes rhyngddo ef a’i lysfam erbyn hyn.

Am gyfnod, roedd awydd gan Huw i ymuno â’r fyddin ond am ei fod yn lliwddall, cafodd ei wrthod.

Bu Huw mewn perthynas gyda Lois Evans drwy’r rhan fwyaf o’u harddegau ifanc. Cafodd Lois fabi pan roedd hi’n 16 oed ac er bod Huw yn gwybod nad ef oedd y tad, roedd yn benderfynol o aros gyda hi a bod yn dad i’r babi. Enwyd y babi yn Gwen, ar ôl mam Huw.

Daeth Huw i wybod mai Rhys oedd tad y babi, roedd y ddau yn arfer bod yn ffrindiau gorau. Er bod Huw eisiau i’w berthynas gyda Lois weithio, cafodd hi’n anodd i ddygymod â phethau pan ddaeth y wybodaeth mai Rhys oedd tad y babi yn gyhoeddus. Yn y diwedd, rhoddodd Lois y babi i ffwrdd i gael ei mabwysiadu.

Gwrthododd Huw aros yn yr ysgol ar ôl ei arholiadau TGAU ac ar ôl cyfnod o fod adre yn gwneud dim, fe aeth ar gwrs i ddysgu bod yn blymiwr fel ei frawd, Iolo.

Huw White (English)

Huw is the youngest of Siôn White’s three boys and he’s had to cope with a lot for a boy of his age.

Huw was a young boy when he first arrived in Cwmderi with his family. But he was soon affected by loss when his mother, Gwen died of a brain tumour. Ever since, he’s always found ways of arguing with his father and he found it difficult to accept Britt at first.

His first serious relationship was with Lois, who had a baby when she was 16. Although he wasn’t the father, he was happy to take the responsibility and raise the child as his own. But things soon fell apart when he discovered that his best friend, Rhys, was the actual father and this meant the end of the relationship. The baby girl, named Gwen after Huw’s mother, was given up for adoption soon after.

Huw refused to stay in school after completing his GCSE’s and after considering joining the army, he decided to follow in his brother Iolo’s footsteps and enrolled on a plumbing course.