Britt White

Actores: Donna Edwards

Halen y ddaear yw Britt ac mae hi yn barod i gynnig ei chyngor i unrhyw un. Ond da chi, peidiwch â’i chroesi - mae ganddi dymer ffrwydrol dros ben!

Pan nad yw hi’n cweryla gyda’i hanner brawd Garry Monk, mae’n rhedeg Y Sosban Chips ac yn fam i Chester, Catrin ac Aaron. Bellach mae hi hefyd yn lys-fam i blant ei gŵr Siôn.

Collodd Britt ei brawd llawn, Brandon, mewn tân ym mis Medi 2011. Anafwyd hithau yn yr un tân a bu mewn coma am nifer o wythnosau. Roedd y meddygon yn poeni am gyfnod na fyddai yn dod drwyddi ond fe orchfygodd Britt y frwydr honno. Yn wir, mae hi wedi gorchfygu sawl brwydr er pan yr oedd hi’n blentyn. Magwyd hi a’i brodyr mewn cartref plant yn Newcastle ac unwaith i Britt droi yn ddeunaw oed, dewisodd hi fagu ei brodyr.

Cyfarfu â Teg Morris pan oedd e’n gyrru loris i Newcastle ac fe ddaeth i’r cwm gyda’i brodyr i chwilio amdano pan oedd hi’n feichiog gyda Chester, ei mab hynaf. Bu Teg a hithau’n cyd-fyw’n hapus wedyn a chawsant ferch fach, sef Catrin. Wedi i Teg gael ei lofruddio, bu Britt mewn perthynas gyda Gwyneth am gyfnod ac yn ystod y cyfnod hwnnw fe gytunodd i fod yn fam fenthyg (surrogate) i Ffion a’i gŵr cyntaf, Owen. Er hynny, penderfynodd Britt gadw’r babi, Aaron, oherwydd mewn gwirionedd, hi oedd ei fam biolegol ef, nid Ffion.

Bellach mae Britt yn briod â Siôn ac yn byw yn hapus yn Y Felin.

Britt White (English)

Britt is always ready to offer advice and support and is salt of the earth. But don’t think about crossing her – she has a fiery temper!

When she isn’t arguing with her half-brother, Garry Monk, she runs the chippy and is a good mother to Chester, Catrin and Aaron. She’s also step-mother to her husband Siôn’s children.

Britt lost her brother, Brandon, in a fire in September 2011. She was also injured in the fire and was in a coma for weeks. It was touch and go, but she came through it. She is a fighter and has had to look after herself from a young age. She and her brothers were raised in a children’s home in Newcastle but once she turned 18, Britt decided to bring up her brothers herself.

She met Teg Morris whilst he was driving lorries to Newcastle and decided to move the family to Cwmderi to look for him when she fell pregnant with her eldest son, Chester. They lived together happily and had another child, Catrin. After Teg was murdered, Britt started a relationship with Gwyneth and during this time she agreed to be a surrogate mother to Ffion and her first husband, Owen. But Britt decided to keep the baby, a boy called Aaron, as she was the biological mother, not Ffion.

Britt is now married to Siôn and they live happily in the Felin.