Jon Gower

Enillydd Llyfr y Flwyddyn a chyn ohebydd y Celfyddydau a’r Cyfryngau BBC Cymru

Roedd Jon Gower yn ohebydd y Celfyddydau a’r Cyfryngau i BBC Cymru rhwng 2000 a 2006, a chyflwynodd First Hand, rhaglen gelfyddyd ar BBC Radio Wales.

Mae’n awdur llyfrau Cymraeg a Saesneg ym maes teithio a hanes lleol.

Yn 2012 enillodd Wobr Llyfr Cymraeg y Flwyddyn am ei nofel ddiweddaraf, Y Storïwr.

Meddai Cris Dafis amdano ar raglen Nia: 

Dywedodd Cris Dafis ar raglen Nia fod ganddo “Lais mor unigryw yn hanes llenyddiaeth Cymraeg.

“Os y'ch chi isie darllen nofelau sy’n wahanol i unrhyw beth arall sydd erioed wedi ei 'sgrifennu yn yr iaith Gymraeg, nofelau Jon Gower yw’r rhai i fynd amdanyn nhw.”

Dolenni:

Clips