Iolo White

Mae Iolo yn fab i Siôn White ac yn frawd i Huw a Macs. Bu’n anodd iddo pan ddaeth allan fel dyn hoyw ond mae ei deulu wastad wedi bod yn gefnogol ohono. Mae Iolo yn fachgen sensitif ac yn ffrind da.

Ar ôl cyrraedd y Cwm gyda’i rieni fel plentyn, fe aeth Iolo nôl i Gaerdydd pan oedd yn 17 oed i hyfforddi fel plwmwr ac erbyn hyn, mae’n gweithio fel plwmwr hunangyflogedig ac yn gwneud ambell i jobyn i APD.

Bu’r tri brawd drwy gyfnod anodd tra roedden nhw dal yn ifanc, pan gollon nhw eu mam, Gwen, i gancr yr ymennydd. Cafodd Siôn ei effeithio yn drwm gan alar a gwelodd y plant eu tad yn datgymalu dan bwysau ei dor calon. Ond mae’r teulu wedi goresgyn nifer iawn o rwystrau ers hynny.

Ers symud yn ôl i’r cwm, un perthynas ddifrifol mae Iolo wedi ei gael. Ond yn anffodus, roedd y berthynas honno gyda partner busnes ei dad, Alun a oedd yn ddyn priod. Penderfynodd Alun adael ei wraig i fod gydag Iolo ond fe aeth Alun dros ben llestri a chafodd Iolo ei fygu mewn perthynas oedd yn rhy ddifrifol iddo felly er gwaethaf aberthiadau Alun, daeth Iolo â’r berthynas i ben.

Mae Iolo yn ffrindiau da gyda Dani a Ffion – mae wedi bod yn gefn mawr i’r ddwy ohonynt yn y gorffennol, yn enwedig pan gollodd Dani Brandon. Mae e dal i fod yno i Ffion sy’n brwydro gyda’i dibyniaeth hi ar alcohol. Mae e yn un i gadw’r ddysgl yn wastad rhwng aelodau ei deulu. Mae ei deulu yn bwysig iawn iddo a fe oedd y cyntaf i ddechrau amau bod rhywbeth yn bod ar Macs ar ôl i Scott ymosod arno.

Iolo White (English)

Iolo is Sion White’s son and a brother to Macs and Huw. He went through a difficult time when he came out as being gay but his family have always been supportive. Iolo is a sensitive lad and a good friend.

Iolo had been living in Cardiff and training as a plumber for years but now lives in Cwmderi where he works as a self-employed plumber whilst doing a few jobs for APD.

The three brothers were quite young when they lost their mother to a brain tumour. Their father was devastated by grief and they saw him go to pieces. But they’ve gotten through many tough times since then.

Since moving back to Cwmderi, Iolo has only had one serious relationship, but things were destined not to work out as Alun was his father’s business partner but also a married man. Alun decided he would leave his wife for Iolo but things became too much for Iolo and he felt smothered. So, despite Alun’s sacrifice, Iolo ended the relationship.

Iolo is a good friend to Dani and Ffion – he has been a rock to them both in the past, especially to Dani when she lost Brandon. He’s still there for Ffion, who’s battling against alcoholism. He’s not one to rock the boat and always strives to keep things steady within the family.