Bethan Lewis

Mae Bethan yn rhan o dim gohebu BBC Cymru yn y Cynulliad ym Mae Caerdydd, a chyflwynydd Dau o'r Bae.

Mae wedi gweithio yn Uned Wleidyddol BBC Cymru ers dechrau datganoli ym 1999 ar wahanol raglenni gwleidyddol a newyddion.

Treuliodd ddwy flynedd yn Llundain yn gweithio fel Gohebydd Seneddol BBC Cymru lle daeth hi'n gyfarwydd iawn â sefyll yn yr oerfel a'r glaw tu allan i'r Senedd yn gwneud darllediadau byw ar gyfer rhaglen Newyddion.

Mae wedi gohebu a chynhyrchu i BBC Cymru o ddigwyddiadau fel etholiadau Arlywyddol America 2004, angladd y Pab yn Rhufain ac uwch-gynhadledd y G8 yn yr Alban.

Fe raddiodd Bethan o Brifysgol Lerpwl cyn astudio am flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer gradd uwch ar wleidyddiaeth Ewrop.

Fe barahodd i ennill ei phlwyf fel anorac gwleidyddol trwy weithio fel ymchwilydd ar wleidyddiaeth Cymru ym Mhrifysgolion Morgannwg ac Aberystwyth, cyn ymuno a'r BBC.