Ed Charles

Actor: Geraint Todd

Tipyn o ffefryn gan ferched y Cwm.

Mae Ed yn ofalus iawn o Gemma, ei nith, ond mae hi a’i hymddygiad wastad yn destun gofid iddo.

A bit of a favourite amongst the ladies.

Ed is very careful of his nice Gemma, but she and her erratic behaviour is a constant worry for him.