Gareth Glyn

Mae Gareth Glyn yn cyflwyno'r rhaglen newyddion y Post Prynhawn.

Mae Gareth wedi bod yn cyflwyno ers 1978, ond yn dal i ddysgu'r grefft.

Mae ganddo fywyd arall hefyd fel cyfansoddwr, felly tuag amser cinio bob dydd mae'n rhaid i Gareth dynnu un het a gwisgo un arall - ond mae'r gwaith ar y Post Prynhawn yn golygu bod yn rhaid iddo gadw golwg ar y newyddion bob munud o'r dydd.

O Fangor mae'r rhaglen yn dod, ac mae Gareth yn byw rhyw bymtheng milltir i'r gogledd, ger Llangefni yn Sir Fôn.

Cysylltiadau