Richard Rees

Richard Rees oedd y llais cyntaf i'w glywed ar BBC Radio Cymru, ac mae e dal i droelli disgiau bob bore Sadwrn ar yr orsaf.

Holi Richard Rees

Petai ti'n anweledig am y diwrnod, beth fyddai'r peth cynta' i ti wneud?
Diflannu.

Beth sy'n gwneud i ti ymlacio?
Cerdded mynyddoedd / cerddoriaeth / ffilm dda / dringo gyda ffion fy merch.

Pa atgof sy'n gwneud i ti gochi fwyaf?
Wrth gyflwyno rhaglen deg uchaf yn saesneg ar Radio Wales enwi'r gan ar frig y siartiau a chael enw'r grwp yn anghywir. "Making your mind up" oedd enw'r gan gan Buck's fizz, ond daeth enw'r grwp allan yn fyw ar yr awyr fel ...uck's bizz.

Pa raglen deledu wyt ti'n mwynhau fwyaf ar hyn o bryd?
24 / Nodyn / Two and a half men / Ffermio / Nature's greatest events

Pa raglen sy'n gwneud i ti ddiffodd y teledu?
Big brother / I'm a celebrity... / X factor...alle ni fynd mlaen!

Petai ti'n cael newid un peth am dy hun - beth fyddai hynny?
Cael mwy o amynedd wrth ddelio gyda phethau technegol yn enwedig cyfrifiaduron!

Oes gen ti lysenw?
Nac oes.

Pe na byddet ti'n gyflwynydd radio, beth fyddai dy swydd ddelfrydol?
Cyflwynydd radio!

Beth oedd dy hoff losin pan yn blentyn?
Dolly mixtures, sy'n dal yn wir heddi!

Pwy sydd yn dy ysbrydoli di?
Nifer o bobl. Sir David Attenborough, Michael Parkinson, Michael Palin, Dafydd Rowlands, Yr Athro Bernard Knight a llawer mwy.

Pa eitem yn dy gwpwrdd dillad sy'n codi'r cywilydd mwyaf arnat ti?
Siwmper prynais yng ngogledd sweden blynyddoedd yn ol.

Beth yw dy leoliad picnic delfrydol?
Picws du ger Llyn y Fan, neu'r gribyn ger Solfach, neu three cliffs Bay ar Benrhyn Gwyr.

Petai ti'n ennill y loteri - beth fyddai'r peth cyntaf i ti wneud?
Gosod stiwdio radio yn y ty.

Pwy fydde ti'n hoffi gweld yn dy actio di mewn ffilm am dy fywyd?
Brad pitt, pwy arall fyddai'n medru gwneud?!