Am y Gerddorfa

Dewch i wybod popeth am Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Fact titleFact data
Cartref:
Neuadd Hoddinott y BBC
Prif Arweinydd:
Thomas Søndergård
Prif Arweinydd Gwadd:
Xian Zhang (1 Medi 2016)
Cyfansoddwr Cysylltiedig:
Huw Watkins

Rhoes Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ei pherfformiad cyntaf ym mis Ebrill 1928 ac mae iddi rôl arbennig yn gerddorfa ddarlledu ac yn gerddorfa symffoni genedlaethol Cymru ill dwy. Cefnogir y Gerddorfa gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Roedd safon y chwarae yn wefreiddiol o uchel ac arwain Søndergård yn llifo ac yn ein dwyn i mewn
Classical Source

Neuadd Hoddinott y BBC ydi cartre’r Gerddorfa, wedi’i henwi ar ôl y cyfansoddwr o Gymro Alun Hoddinott, ac mae’n rhan o Ganolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Mae’r Gerddorfa’n cyflwyno tymor bob blwyddyn yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd lle mae’n Gerddorfa Breswyl, yn ogystal â chyngherddau mewn oedfannau ledled Cymru ac ymhellach draw, gan gynnwys perfformiadau bob blwyddyn yn y BBC Proms a phob yn ddwy flynedd yn BBC Canwr y Byd Caerdydd.

A hithau’n un o chwe Grŵp Perfformio’r BBC mae gan y Gerddorfa raglen brysur o recordiadau, darllediadau a chyngherddau, i BBC Radio 3, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru a theledu’r BBC. Mae’r Gerddorfa hefyd i’w chlywed ar nifer o raglenni’r BBC, yn darparu’r gerddoriaeth i Human Planet Uned Astudiaeth Natur y BBC, Atlantis BBC Cymru Wales ac wrth gwrs yn gerddorfa Doctor Who.

Bywgraffiad llawn Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Pwy ydi pwy

Noddwr: EUB Y Tywysog Cymru KG KT PC GCB

Gweld y Rhestr Cerddorfa lawn

Neuadd Hoddinott y BBC

Mae perthynas y Gerddorfa ag Alun Hoddinott ar gof a chadw yn yr hyn fu’r datblygiad pwysicaf i’r Gerddorfa yn y degawd yma: ymfudo i Neuadd Hoddinott y BBC ym mis Ionawr 2009, sydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

Mae’n debyg mai dyma un o’r darpariaethau ymarfer a stiwdio mwyaf soffistigedig i gerddorfa ym Mhrydain a stiwdio ymarfer a recordio ydi’r neuadd yn bennaf, ond mae hefyd yn rhoi lle i gynnal cyngherddau i gynulleidfaoedd oddeutu tri chant a hanner.

Mae’r Neuadd hefyd yn cynnwys cyfleusterau mwy soffistigedig ar gyfer gwaith allgyrch. Mae Stiwdio Grace Williams, sy’n gallu dal hyd at drigain o bobol, yn croesawu gweithdai ac ymarferion gan weithio fel canolfan gwaith allgyrch o fri’r Gerddorfa a’r Corws.

Ymuno â'r Gerddorfa

Mae cystadlu brwd am lefydd yn y gerddorfa ac mae gofyn clyweliadau a chyfnod prawf. Hysbysebir llefydd gwag yn y gerddorfa ar Musical Chairs. Gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus ddod am glyweliad. Hysbysebir llefydd gwag rheolwyr ar wefan swyddi'r BBC.

Am ragor o wybodaeth ynghylch clyweliadau a phrofion anfonwch e-bost i now@bbc.co.uk

Cysylltu