Diane Ashurst

Actores: Victoria Plucknett

Yr unig berson yn y byd sy’n gallu codi ofn ar Dai Sgaffalde, mae Diane yn fenyw sy’n gwybod beth mae hi ei eisiau ac yn aelod selog o gymuned y cwm.

Ond nid felly oedd Diane pan ddaeth hi i’r cwm i ddechrau. Daeth Diane i Gwmderi ar ôl i’w merch, Emma, wneud cyhuddiadau difrifol yn erbyn Reg Harris. Unwaith y chwalwyd y cyhuddiadau, dechreuodd Diane a Reg berthynas a bu’r ddau yn briod am gyfnod.

Bu mwy o ddrama i Emma pan ddarganfu nad Diane oedd ei mam go iawn hi, ond yn hytrach, ei modryb hi. Bellach mae Emma a’i merch, Hannah a mab Diane, Jason, wedi symud i Awstralia ac mae Diane mewn cyswllt rheolaidd gyda nhw dros y we drwy ddefnyddio Skype.

Cafodd Diane berthynas gyda Derek ond fe dorrodd hi ei galon pan ddaeth Derek i wybod ei bod yn cael perthynas gyda Dai Ashurst y tu ôl i’w gefn. Priododd Diane gyda Dai yn 2008 ac o dipyn i beth fe ddaethant yn bartneriaid busnes hefyd yn APD sydd yn golygu nad oes byth dianc iddynt oddi wrth ei gilydd!

Diane Ashurst (English)

As the only person in the world who can scare Dai Sgaffalde, Diane is a woman to be reckoned with who knows exactly what she wants.

But that hasn’t always been the case. When she first arrived on the streets of Cwmderi, she was supporting her daughter, Emma, who had made serious allegations against Reg Harries. Once the allegations were quashed, Diane and Reg began a relationship and they were married for a while.

There was more drama to come when Emma discovered that Diane wasn’t her birth mother, but her aunt. Emma has since moved to Australia, with her daughter, Hannah, and Diane’s son, Jason. Diane keeps in touch with them often via the internet by using Skype.

Diane had a relationship with Derek, but she broke his heart when he learnt that she was having an affair with Dai behind his back. Diane married Dai in 2008 and they also became business partners, meaning that they’re hardly ever apart!