Gaynor Llywelyn

Actores: Sharon Roberts

Prifathrawes Ysgol y Mynach yw Gaynor. Mae’n fenyw broffesiynol a gweithgar. Ceisia wneud y penderfyniadau cywir dros ei theulu ond maent yn teimlo ar adegau mai i’w gyrfa mae ei chalon yn perthyn go iawn.

Bu Gaynor a’i dwy ferch, Izzy a Lois drwy gyfnod anodd cyn ymgartrefu yn y cwm oherwydd fe adawodd cyn-ŵr Gaynor, Colin nhw mewn trybini ariannol. Fodd bynnag, bu Gaynor yn hynod ofalus er mwyn talu dyledion Colin yn ôl cyn prynu Llwyncelyn a symud yno yn 2008. Mae Colin bellach wedi symud i’r pentref hefyd ac yn byw ar y stryd fawr ac mae’r ddau yn cyd-dynnu yn weddol dda erbyn hyn.

Mae Gaynor bellach yn briod â Hywel Llywelyn, sef cyn-ŵr Ffion. Mae gan Ffion a Gaynor berthynas digon cyfnewidiol yn yr ysgol fel pennaeth a dirprwy yn ogystal ag yn eu bywydau personol. Ar brydiau, mae’r ddwy yn gallu bod yn ffrindiau ond yn fwy aml na hynny, mae’r ddwy yng ngyddfau ei gilydd am ryw reswm neu’i gilydd. Bu Gaynor gyda Cai cyn i Ffion ag ef ddechrau cael perthynas a phan roedd Hywel a Ffion yn briod, prynodd Gaynor Llwyncelyn reit o dan eu trwynau.

Mae Gaynor yn drefnus ac yn mwynhau ei gwaith.

Mae Gaynor wedi bod trwy gyfnodau anodd gyda’i phlant. Mae Izzy bellach yn teithio’r byd, oherwydd ar ôl sawl drama yng Nghwmderi doedd hi ddim yn teimlo bod Gaynor wedi ei chefnogi ddigon fel mam.

Roedd beichiogrwydd ifanc ei merch arall, Lois yn ergyd mawr i Gaynor. Am fod Gaynor wedi cael erthyliad pan roedd hi’n disgwyl babi Hywel, roedd y siom cymaint yn fwy o ergyd i’r ddau ohonynt pan wnaeth Lois benderfynu roi ei merch, Gwen i’r gwasanaethau cymdeithasol i’w mabwysiadu.

Gaynor Llywelyn (English)

Gaynor is headmistress at the local Secondary school, Ysgol y Mynach. Professional and hardworking, Gaynor has always tried to do the right thing for her family but sometimes they feel that her heart belongs to her career.

Gaynor and her two daughters went through a difficult patch before they came to live in Cwmderi because her ex-husband Colin, left them with financial problems. But she worked hard to pay back the loans before buying Llwyncelyn in 2008. Colin has since moved to the village and they now get on quite well.

Gaynor is now married to Hywel Llywelyn, Ffion’s ex-husband. Her relationship with Ffion, who’s also a teacher at the school, is up and down. They’re either good friends, or at each other’s throats over one thing or another.

Eldest daughter Izzy is travelling the world at the moment after many a drama in the village where she didn’t always feel she was getting her mother’s support. Her youngest daughter, Lois, found herself pregnant as a teenager and this was quite a blow for Gaynor. It was even more difficult for her when Lois decided to give the baby up for adoption, as she had recently terminated her own pregnancy with Hywel.