Jinx - Huw Jenkins

Actor: Mark Flanagan


Un arall o gogs mabwysiedig y cwm! Dyn didwyll a DJ yr orsaf radio Cwm FM.

Another adoptive Gog! A sincere man and DJ for the local radio station Cwm FM.