Jinx - Huw Jenkins

Actor: Mark Flanagan

Mae Jinx yn foi hawddgar sy'n byw bywyd eitha' hamddenol. Mae'n berson siriol a didwyll ac mae hyn i'w weld yn ei waith fel DJ ar Cwm FM.

Er gwaetha’ ei agwedd hynaws heddiw, nid oedd gorffennol Jinx yn fêl i gyd. Bu trwy gyfnod tywyll cyn dod i’r cwm pan fu’n gaeth i gyffuriau. Er iddo ddod yn agos at ailgydio ynddynt gwpl o weithiau, mae wedi osgoi dychwelyd i’r byd tywyll hwnnw.

Ei ffrind gorau erbyn hyn ydy Gwyneth Jones a bu’r ddau yn rhannu tŷ am sbel. Hyd yn oed pan briododd Gwyneth ag Yvonne, parhaodd Jinx i fyw gyda’r ddwy yn hapus. Yn wir, gofynnodd y ddwy iddo a fyddai’n hoffi bod yn dad biolegol i’w plentyn nhw. Cafodd Jinx dipyn o sioc pan ofynnon nhw iddo i ddechrau ond gydag amser, sylweddolodd cymaint fuasai’n hoff o fod yn dad i’r plentyn. Ond yn anffodus, daeth twyll Yvonne i’r amlwg toc wedi hynny a felly daeth y cynlluniau hynny o gael plentyn i ben yn gloi iawn.

Bu’n mynd allan gyda nith Anita, sef Kelly yn y gorffennol. Er ei fod yn caru Kelly, roedd hon yn berthynas dymhestlog ac roedd Kelly yn dioddef o fwlimia. Rhoddodd hyn straen ar y berthynas ac yn y pen draw, diflannodd Kelly o’r cwm gan adael Jinx yn torri ei galon yn poeni amdani.

Roedd Jinx yn ddyn sengl am sbel nes iddo ddechrau perthynas gydag Izzy Evans. Cyn dechrau gweld Jinx, roedd Izzy wedi bod yn cael perthynas amheus gyda’i hathro, Macs White. Doedd Macs ddim yn hapus bod Izzy wedi dod â’r berthynas i ben ac achosodd lot o drafferth i Jinx ac Izzy gan gynnwys eu llwgrwobrwyo nhw.

Symudodd Izzy o Gwmderi ac mae Jinx bellach yn mwynhau bod ar ei ben ei hun. Yn Cwm-FM, mae weithiau’n anghytuno yn chwyrn gyda Hywel dros eu gwaith. Mae’n ffrindiau gyda llawer o drigolion y cwm – ei fos, Hywel; Iolo sy’n rhannu tŷ ag ef ac wrth gwrs, mae’n dal i fod yn agos iawn at Gwyneth.

Jinx - Huw Jenkins (English)

Jinx is an amiable and laid back lad. He’s down to earth and pleasant and this is evident in his work as a DJ on Cwm FM.

Despite his genial attitude today, he hasn’t always been the same. He went through some dark times before coming to Cwmderi when he was addicted to drugs. He’s come close to being taken back in by drugs but he’s managed to keep his nose clean.

He’s best friends with Gwyneth Jones and both shared a house for a while, even when she married Yvonne. They got on so well, that they even asked him to be a biological father to their child. This was quite a shock for him at first, but with time, he became used to the idea and was looking forward to it. But because of Yvonne’s deceit, this never happened.

A relationship that left its mark on him was with Kelly, Anita’s niece. He was in love with her, but it was a rocky relationship. She suffered from bulimia and this put added pressure on their relationship, and in the end Kelly vanished, leaving Jinx with a broken heart.

He remained single for quite a while, until he met Izzy Evans, Gaynor’s daughter. Before seeing Jinx, Izzy had been in a relationship with Macs, who was her teacher at the time! Macs wasn’t happy that he’d lost her to Jinx and he caused them a lot of trouble.

Izzy moved from Cwmderi and Jinx enjoys being single. In his work at the radio station, he and Hywel don’t always see eye to eye, but they are good friends. He’s also close to Iolo, whom he shares a house with and Gwyneth, of course, is still a close friend.