Dai 'Sgaffalde' Ashurst

Actor: Emyr Wyn

Mae Dai Sgaffalde yn ystyried ei hun yn berson difrifol, trueni nad yw pobl eraill yn ei weld e felly! Mae'n hoff iawn o'r holl foethau sy'n dod law yn llaw â llwyddiant ond yn aml does ganddo mo'r amynedd i ddal ati.

Mae hanes hir gan Dai yng Nghwmderi. Mae’n frawd i Dic Deryn sydd bellach yn byw yn Iwerddon. Mae Dai yn briod gyda Diane ar ôl cael affêr gyda hi pan oedd e’n briod gyda Sabrina. Roedd Diane yn cael perthynas gyda Derek ar y pryd. Cyn Sabrina, roedd Dai yn briod gydag Alys Ashurt a fu farw.

Sefydlodd Dai gwmni adeiladu a glanhau ABD gyda Diane a Brandon Monk. Prynwyd siâr y diweddar Brandon gan Jim Probert ac APD yw enw’r cwmni bellach. Mae Dai’n aelod blaenllaw a selog o bwyllgor Clwb Rygbi Cwmderi ac yn gyn-lywydd Clwb Golff Breeze Hill. Nod Dai yw cael ei dderbyn gan grachach yr ardal, ond ofer fu ei ymdrechion hyd yn hyn!

Mae llawer o gomedi anfwriadol yn perthyn i Dai. Mae ganddo gynlluniau yn ffrwtian dan yr wyneb byth a beunydd ond yn anffodus, dydy lwc ddim yn ffafrio’r hen Dai. Mae ei awydd i fod yn bwysig a llwyddiannus yn amharu ar ei synnwyr cyffredin ar brydiau, megis pan gafodd ei dwyllo gan ŵr oedd yn esgus mai cefnder pell i Dai o America oedd e. Ond dyna yw’r patrwm gyda Dai – gwneud pethau’n waeth trwy orgymhlethu popeth!

Dai Ashurst (English)

Dai has always taken himself seriously, but not everyone has the same opinion of him. He enjoys the good things in life that come as a result of success but hasn’t always got the patience to see things through.

He has a long history in Cwmderi. He’s Dic Deryn’s brother, who now lives in Ireland. Married to Diane, (Dai had an affair with Diane while married to Sabrina,) they own a construction company and much of his spare time is taken up by the rugby club committee and playing golf. Dai’s ambition is to be accepted by the well-to-do of the area but he’s never really achieved this so far.

Unintentionally, Dai often brings comedy value to the village as luck isn’t always on his side! His ambitions of wealth and status often hampers his judgement, as it did when he was tricked into giving his bank details to a man who claimed to be a distant cousin from America researching his family tree.