Tha am factaraidh feamainn as motha ann am Breatainn ann an Uibhist a Tuath

Eileanan Fraoich, Series 2, North Uist/Uibhist a Tuath

Britain’s largest seaweed factory is in North Uist.

Eileanan Fraoich