Dwayne Peel - Gwestai penblwydd rhaglen Dewi Llwyd

Cyn fewnwr Cymru a chapten Bryste oedd gwestai penblwydd y bore

Dyddiad Rhyddhau: 31 Aug 2014

17 o funudau

Daw'r clip hwn o