Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

29/08/2014

Ni all Iolo ddioddef byw gyda’i OCD mwyach, ond a fydd o’n derbyn bod angen help proffesiynol arno? Mae sefyllfa ariannol Y Deri mor wael, mae Ed yn ymbil ar Gemma i weithio iddo am ddim. Iolo realises that he’s unable to cope with his OCD any longer, but will he be willing to accept professional help? The Deri’s financial situation is so dire Ed asks Gemma to work without pay.

20 o funudau