CAERNARFON: Cân ysgafn (heb fod dros 20 llinell): Yr Ymddiswyddiad

Wedi’i daro yn fud ar ôl Cwpan y Byd, a llanastr ymgyrch Brasil,
Heb gysur i’w gael ’rôl perfformiad mor wael, ymddiswyddo fu raid i Big Phil.
Penderfynodd mai gwell fyddai mynd i wlad bell, gwlad lle na fyddai’n cael ei ddifrïo,
Ac felly Phil Fawr a ymlwybrodd i lawr at y cei er mwyn hwylio o Rio.

’Rôl dweud ei ffarwél, a hwylio am sbel, daeth i dref fach o’r enw Caer Saint,
lle chwiliodd Scolari am dîm i’w reoli, a’r Caneris a gafodd y fraint.
A buan y canfu fod hen dref y Cofi yn lot gwell na’r Copacabana,
(Ocê, does dim delw o Grist ar ben Twtil, ond ’sna’m cerflun Lloyd Jorj draw yn fan’na).

Ond er bod y dre yn dipyn o le, doedd tîm y crys melyn ddim cystal,
Felly galwodd Phil griw o Frasiliaid di-gliw i ymuno â fo ar yr Oval.
A dyma nhw’n dod – y cyntaf oedd Jô; cyn pen dim fe deimlai’n gartrefol,
“Dyffar Jo” oedd efe i gefnogwyr y dre, am ei ddiffyg medrusrwydd sylfaenol.

Daeth Fred ar ei ôl, ond methodd y gôl, a glanio ’Nghaerdydd yn y Bae,
Ond dim ots am hynny, daeth Alun Ffred fyny i gymryd ei le ar y cae.
Cyn hir fe ddaeth Maicon i’r Cofis yn eicon, fe’u clywn yn ei gyfarch yn llon
ar y Maes a Stryd Llyn, yn hwyliog fel hyn: fe waeddent yn ddyddiol “Ma’i con’!”

Fedrai David Luiz ddim mynd llawer is ar y cae, ond mi fedrai o ganu
Ac yn salon Caprice gwelodd Sera Louise, a bellach ’sdim modd eu gwahanu.
Ond methiant oedd Phil, doedd ei dîm ddim yn bril, a phan gollwyd i dîm Clwt y Bont,
Heb droffis i’w sgleinio, bu raid eto riseinio. Wel, ’tydi pêl-droed yn gêm front.

Geraint Lovgreen
9.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

3 o funudau

Daw'r clip hwn o