CRIW'R LLEW COCH: Trydargerdd - Neges wrth orffen cyfnod arholiadau

‘Rôl gweithio mor galed cyhyd
‘Dwi am fynd ar daith rownd y Byd,
A phan ddo’ i nôl
Mi a’i ar y dôl
I dalu ‘nyledion i gyd.

Rhiain Bebb
8

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

10 eiliad

Daw'r clip hwn o