CRIW'R LLEW COCH: Telyneg (heb fod dros 18 llinell): Drain

Crataegus a Spinosa
( Y Dddraenen Wen a’r Ddraenen Ddu )

Ym Mai, yn feinwen fain,
Yn Olwen ar fy llwybr llaethog ,
A’m coron wen yn chwerthin melys
Yn dawnsio ‘mysg rhubanau,
A phetalau’n fflyrtian efo’r awel ;
Gwên gan wefus feddal
Dan barasol Crataegus
A brath y pigau’n goglais
goglais fy mron.

Yn Nhachwedd, chwerw, llwm,
Morrígan o’r neilltu, yn alltud,
A’m ffrwythau du yn wingo sur,
Yn ferddwr ‘mysg cysgodion
A deiliach sydd yn chwythu yn chwithig;
Gwawd gan dafod filain
Dan gwman y Spinosa
A brath y pigau’ n gwanu
gwanu fy mron.

Mair Tomos Ifans
9.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

55 eiliad

Daw'r clip hwn o