Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

16/06/2014

Mae Gwyneth yn paratoi i ddychwelyd i Gwmderi ac yn gofyn am gefnogaeth Sion. Daw Angela i helpu Eifion ar y fferm. Gwyneth prepares to return to Cwmderi and asks for Sion’s support, but he’s not so sure he’s the right man for the job. Angela helps Eifion on the farm.

20 o funudau