Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

17/06/2014

Mae Sion yn datgelu wrth y pentrefwyr bod Gwyneth y bwriadu dychwelyd i Gwmderi. Mewn panig, aiff Cadno i Benrhewl i flacmeilio Eifion. Sion reveals to the villagers that Gwyneth is intent on returning to Cwmderi. In a panic, Cadno heads to Penrhewl to blackmail Eifion.

20 o funudau