John Hartson a Dylan Jones

Dylan Jones yn sgwrsio gyda John Hartson am ei yrfa pêl-droed a'i brwydr hefo cancr.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

28 o funudau

Daw'r clip hwn o