Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

09/06/2014

A fydd Taid yn llwyddo i berswadio Jinx y dylai o a Ffion gael eu plant eu hunain er gwaetha’r ffaith eu bod hwy’n gefndryd? Mae Sgwrs gyda Lois yn perswadio Gaynor bod mwy i fywyd ‘na gwaith. Will Taid manage to persuade Jinx that he and Ffion should try for a baby despite the fact that they are cousins? A conversation with Lois persuades Gaynor that there’s more to life than work.

20 o funudau