Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

13/06/2014

Mae Eifion yn disgyn i drap Cadno ac yn gwerthu’r defaid cafodd eu dwyn.
A fydd poeni am Kevin yn rhwystro Meic rhag canolbwyntio ar y noson Gymreig? Eifion falls into Cadno’s trap and sells the stolen sheep. Will Meic be able to concentrate on the Welsh evening or will he be too worried about Kevin?

19 o funudau