Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

10/06/2014

Siom i Gaynor wrth i Ffion wrthod y cynnig i aros yn brifathrawes. A fydd Iolo yn medru dod o hyd i dŷ sydd yn ddigon glân? A disappointment for Gaynor as Ffion refuses the opportunity to stay on as head teacher. Will Iolo be able to find a house that’s clean enough?

20 o funudau