Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/06/2014 (Rhan 2)

Mae Dai a DJ yn tarfu ar Noson Gymreig Meic a Debbie. A fydd Siôn yn cytuno i fynd yn groes i’w egwyddorion a chynnal oedfa ddwyieithog ym Methania? Dai and DJ gate-crash Meic and Debbie’s Welsh night. Will Siôn compromise over his principles and agree to hold a bilingual service at Bethania?

19 o funudau