Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/06/2014 (Rhan 1)

Ydi Cadno’n dechrau difaru symud allan o Benrhewl? A fydd Meic yn hoffi syniad Debbie i ddenu twristiaid i’r caffi? Is Cadno beginning to regret moving out of Penrhewl? Will Meic like Debbie’s idea to draw tourists into the cafe?

19 o funudau