Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/06/2014

Mynnai Gemma nad hi sy’n gyfrifol am ddanfon negeseuon cas at Dani.Poena Siôn fod Chester yn siarad gormod o Saesneg gyda’i ffrindiau. Gemma insists she isn’t responsible for sending nasty text messages to Dani. Siôn’s concerned that Chester is speaking too much English with his friends.

20 o funudau