Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

02/06/2014

Ydi Ffion yn disgwyl babi tybed? Caiff Meic lythyr oddi wrth Kevin yn gofyn iddo ddod i’w weld yn y carchar. Could Ffion be pregnant? Meic receives a letter from Kevin asking him to visit him in prison.

19 o funudau