Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

28/05/2014

Teimla Gemma nad yw Dani’n talu digon o sylw iddi fel ffrind. Ond a yw Rhys yn closio gormod at Sheryl? Gemma feels Dani is neglecting her as a friend. But is Rhys taking too much of an interest in Sheryl?

19 o funudau