Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

26/05/2014

Creda Anita fod hi’n hen bryd i DJ chwilio am rywle arall i fyw. Er bod gan Sheryl gwmni Cadno a’r plant mae hi’n dal i weld eisiau Wil yn arw. Anita thinks it’s about time DJ looked for somewhere else to stay. Even though Sheryl has Cadno and the children for company, she still misses Wil terribly..

20 o funudau